Regulamin anulacji rezerwacji

 1. Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.

 2. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, w przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu według następujących zasad:

  • rezygnacja powyżej 14 dni od daty planowanego przyjazdu - Hotel zwraca 100 % wartości zadatku,
  • rezygnacja poniżej 14 dni - wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi,
  • w przypadku braku przybycia "no show" bez anulowania rezerwacji wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi,
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu oferty specjalnej takiej jak: Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, Święta Wielkanocne, Długi Weekend Majowy itd gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu według następujących zasad:

  • rezygnacja powyżej 21 dni od daty planowanego przyjazdu - Hotel zwraca 100 % wartości zadatku,
  • rezygnacja poniżej 21 dni - wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi,
  • w przypadku braku przybycia "no show" bez anulowania rezerwacji wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
 4. Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

 5. W przypadku stwierdzenia u Gościa wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. W takim przypadku pracownik recepcji poinstruuje Gościa o konieczności jak najszybszego zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. W takiej sytuacji Gość będzie mógł skorzystać z możliwości przeniesienia pobytu na inny termin lub wykorzystania vouchera ważnego w ciągu roku od dnia niedojścia do skutku pierwotnego pobytu.

        6. Rezerwacja oferty bezzwrotnej - brak możliwości zwrotu lub zmiany rezerwacji.