PAKIETY POBYTOWE SPRAWDŹ OFERTĘ REZERWACJA ONLINE SPRAWDŹ TERMIN

Grupa Łapaj

 

Statut Dziedzictwa Firmy Rodzinnej Łapaj

 

Firmy rodzinne odgrywają znaczącą rolę na świecie stanowiąc w wielu krajach nie tylko ich podstawę gospodarczą, ale również przyczyniając się do sukcesu gospodarczego danego kraju. Największy udział tych podmiotów w gospodarkach obserwuje się w Japonii, gdzie stanowią one 99% ogółu przedsiębiorstw, Finlandii – odpowiednio 93% i Stanach Zjednoczonych - 90%. Szacuje się, że w Polsce mamy 41% przedsiębiorstw rodzinnych, jednak warto pamiętać, że są to szacunki i rzeczywisty odsetek tych podmiotów może być znacznie wyższy. Ostatnio dużo mówiło się i pisało, że przedsiębiorstwa rodzinne pozwoliły przetrwać i złagodzić skutki ostatniego kryzysu w niektórych krajach – np. w Niemczech. Niemiecki Frankfurter Rundschau podaje w wydaniu z 13 listopada 2009 r., że: „firmy rodzinne generują połowę przychodów oraz miejsc pracy w Niemczech, ale tylko niewiele z nich znana jest opinii publicznej. Sytuacja ta musi ulec zmianie w dobie kryzysu”.

 

Specyfika firmy rodzinnej polega na tym, że dochodzi do interakcji trzech obszarów – tzw. kręgów Davies’a: Rodziny, Zarządzania firmą, Struktury własnościowej firmy. Najbardziej krytyczny czynnik stanowi rodzina i relacje w niej panujące, gdyż to waśnie rodzinne powodują, że firma z czasem przestaje istnieć. Przyjęło się mówić, że w firmie rodzinnej pierwsze pokolenie buduje, drugie utrzymuje, a trzecie rujnuje. Niewiele jest firm rodzinnych, które przetrwały przez wieki – wystarczy policzyć członków Stowarzyszenia „Les Hénokiens” (www.henokiens.com), aby przekonać się o tym fakcie. Wydaje się, że kluczową kwestią dla przetrwania firmy rodzinnej przez stulecia jest uregulowanie współżycia rodziny z biznesem, tak, aby harmonia pomiędzy nimi pozwalała na ciągły rozwój firmy.

Firma Rodzinna Łapaj - działająca w branży hotelarskiej - wprowadziła Statut Dziedzictwa tym samym dołączając do tej niewielkiej oraz elitarnej grupy przedsiębiorstw, która normalizuje całokształt stosunków pomiędzy rodziną, firmą a strukturą własnościową. W Polsce wprowadzono podobne rozwiązanie w 2010 roku nazywając je Konstytucją Firmy Rodzinnej Roleski (por. http://www.roleski.pl/index.php?page=53&lang=pl). W odróżnieniu od Konstytucji, która sporządzona została w formie artykułów i paragrafów, Statut Dziedzictwa Firmy Rodzinnej Łapaj napisany został w formie dokumentu ciągłego. Statut Dziedzictwa, jak wskazuje jego nazwa, odzwierciedla intencje, jakimi kierowali się założyciele Firmy Rodzinnej Łapaj – Krystyna i Jan Łapaj – zakładając swoją firmę, a także nakreśla wizję rozwoju firmy. Intencja założycieli zawarta została we wprowadzeniu do dokumentu: „Odkąd zdecydowaliśmy się, aby nasza Firma obrała model biznesu prowadzonego i kontrolowanego w rękach Rodziny, sukcesja firmy rodzinnej Łapaj stała się dla nas najważniejszym priorytetem. Z tego też względu zdecydowaliśmy się stworzyć niniejszy dokument w formie Statutu Dziedzictwa, który uregulował nasze relacje biznesowo-rodzinne i wskazał na możliwości, jakie ze sobą niesie przynależność do naszej Firmy Rodzinnej”. Dokument składa się z dziesięciu rozdziałów oraz trzech porozumień rodzinnych. W owych rozdziałach uregulowano między innymi kwestie dotyczące:

  • struktury własnościowej i zarządczej,
  • programu edukacji członków rodziny,
  • zarządczych organów rodzinnych.

Dokument uzupełniają trzy porozumienia rodzinne dotyczące:

1. Regulacji odnośnie praw własności.

2. Sposobu rekrutacji i warunków pracy w firmie rodzinnej.

3. Rezolucji dotyczących konfliktów.

Firma rodzinna odróżnia się od nierodzinnej głównie tym, że rodzina posiada ogromny wpływ na funkcjonalnie firmy. Brak jednomyślności członków rodziny może narażać firmę na wiele niebezpieczeństw, dlatego zdaniem sukcesora Agnieszki Łapaj tak istotną rolę odgrywa w Statucie Dziedzictwa Rezolucja ds. Konfliktów. Wierzy, że dzięki niej nie będzie dochodziło do konfliktów w firmie, a nawet jak się one pojawią, to wprowadzone mechanizmy pozwolą szybko je rozwiązać.

 

Z kolei jedną z kluczowych kwestii dla sukcesora Tomasza Łapaj było wprowadzenie do zarządu firmy dyrektora niewykonawczego, którego rolą jest doradzanie i wspieranie rodziny w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących firmy. Uważa, że w firmie rodzinnej często umykają niektóre perspektywy i taka doświadczona osoba jest wręcz na wagę złota dla firmy. Jej głos może być szczególnie ważny, gdy w rodzinie dochodzi do podziału głosów w istotnych dla firmy kwestiach.

 

Dla Rodziny Łapaj kluczem do podejmowania wszelkich decyzji oraz regulowania relacji pomiędzy rodziną a biznesem jest atmosfera otwartości. W dokumencie wyrażana jest ona w postaci różnych mechanizmów i rozwiązań. Co więcej, Rodzina jest przekonana, że w tylko w taki sposób należy budować kulturę organizacji, która będzie gwarantem trwania biznesu przez wiele kolejnych pokoleń.

Zawiercie, dn. 8 lipca 2011 r.


List Gratulacyjny SGH